SwedCOLD

INTERNATIONAL COMMISSION ON LARGE DAMS
COMMISSION INTERNATIONALE DES GRAND BARRAGES
SWEDISH NATIONAL COMMITTEE

Medlemsföretag

Medlemsföretag & Ledamot - kontaktuppgifter

Företag Växelnummer Ledamot E-post
Energiföretagen Sverige
(sju ledamöter)
+46 8 677 25 00
Claes-Olof Brandesten claes-olof.brandesten[at]vattenfall.com
Viktor Carlsson viktor.carlsson[at]skekraft.se
Per Elvnejd per.elvnejd[at]skelleftealven.se
Emma Hagner emma.hagner[at]energiforsk.se
Ylva Helmfrid Schwartz ylva.helmfrid.schwartz[at]karlskogaenergi.se
Anders Isander anders.isander[at]uniper.energy
Sofie Wallström sofie.wallstrom[at]fortum.com
Svenka kraftnät +46 10 475 80 00 Maria Bartsch maria.bartsch[at]svk.se
SveMin +46 8 762 67 35 Lars-Åke Lindahl lars-ake.lindahl[at]svemin.se
Clinton +46 8 549 00 860
Golder Associates AB +46 8 506 306 00 Elisabeth Enkel elisabeth_enkel[at]golder.se
KFS Anläggningskonstruktörer AB +46 8 470 05 60 Jenny Wäppling jenny.wappling[at]kfs.se
NCC Construction Sverige AB +46 8 31 771 50 00
Norconsult AB +46 31 50 70 00 Øyvind Lier oyvind.lier[at]norconsult.com
PEAB Anläggning AB +46 431 890 00 Jonas Haapaniemi jonas.haapaniemi[at]peab.se
Ramböll Sverige +46 10 615 60 00 Tomas Eriksson tomas.eriksson[at]ramboll.com
Skanska Väg och Anläggning Norr +46 10 448 00 00
SWECO AB +46 8 695 60 00 Mikael Mathiesen mikael.mathiesen[at]sweco.se
Tyréns AB +46 10 452 20 00
Vattenfall AB Research and Development +46 26 835 00 James Yang james.yang[at]vattenfall.com
WSP Sverige AB +46 10 722 83 48 Andreas Halvarsson andreas.halvarsson[at]wsp.com
ÅF AB +46 10 505 00 00 Marie Westberg Wilde marie.westberg.wilde[at]afconsult.com
HydroResearch AB +46 8 756 49 50 Sam Johansson sam.johansson[at]hydroresearch.se
HydroTerra Ingenjörer AB +46 54 56 74 30 Finn Midböe finn.midboe[at]hydroterra.se
Tailings Consultants Scandinavia AB +46 70 602 20 85 Mikael Stenberg mikael.stenberg[at]tailings.se
RQV Teknik AB +46 70 642 17 87 Hans Rönnqvist hans.ronnqvist[at]rqv.se
Adjungerad Caroline Lundberg caroline.lundberg[at]sweco.se
Adjungerad Birgitta Rådman Swedcold[at]vattenreglering.se
Adjungerad Anders Söderström Swedcold[at]sweco.se
Medlemsföretag - kontaktuppgifter

Företag
Växelnummer
(för uppgift om ledamot använd dator eller kontakta sekretariatet)
Energiföretagen Sverige
+46 8 677 25 00
Svenka kraftnät
+46 10 475 80 00
SveMin
+46 8 762 67 35
Clinton
+46 8 549 00 860
Golder Associates AB
+46 8 506 306 00
KFS Anläggningskonstruktörer AB
+46 8 470 05 60
NCC Construction Sverige AB
+46 8 31 771 50 00
Norconsult AB
+46 18 16 08 70
PEAB Anläggning AB
+46 431 890 00
Ramböll Sverige
+46 10 615 60 00
Skanska Väg och Anläggning Norr
+46 10 448 00 00
SWECO AB
+46 8 695 60 00
Tyréns AB
+46 10 452 20 00
Vattenfall AB Research and Development
+46 26 835 00
WSP Sverige AB
+46 10 722 83 48
ÅF AB
+46 10 505 00 00
HydroResearch AB
+46 8 756 49 50
HydroTerra Ingenjörer AB
+46 54 56 74 30
Tailings Consultants Scandinavia AB
+46 70 602 20 85

SwedCOLD

Sverige har varit medlem sedan 1931 och bedriver sin verksamhet genom Svenska Nationalkommittén för Höga Dammar, benämnd SwedCOLD, (Swedish Committee on Large Dams). SwedCOLD skall bl a:

 • Främja forskning och utveckling inom dammbyggnadstekniken
 • Representera Sverige vid ICOLDs årliga möten
 • Ombesörja information om ICOLD och om angelägna frågor rörande dammar
 • Uppmuntra svensk representation av artiklar till ICOLDs kongresser.

Dessutom sker verksamhet i form av temadagar, föredrag mm.

Medlemskap i SwedCOLD

SwedCOLD är uppbyggt av ett antal betalande medlemsföretag med en exekutivkommitté. Vart och ett av företagen har en representant förutom Energiföretagen Sverige som har sju representanter i exekutivkommittén.
För medlemmar i SwedCOLD:

 • Gratis tillgång till publikationer och bulletiner via lösenord till ICOLDs hemsida
 • Företrädesvis medlemmar nomineras till tekniska kommittéer

Vill ert företag bli medlem i SwedCOLD

Exekutivkommittén

SwedCOLDs angelägenheter sköts av en Exekutivkommitté. Energiföretagen Sverige får utse sju ledamöter. De övriga parterna utser varsin ledamot.

Exekutivkommitténs styrgrupp

Maria Bartsch

Ordförande

010-475 80 25
maria.bartsch@svk.se

Per Elvnejd

Vice ordförande

0910-77 25 95
per.elvnejd@skelleftealven.se

Anders Söderström

Sekreterare

08-695 60 00
swedcold@sweco.se

Birgitta Rådman

Sekretariat

063-15 08 00
swedcold@vattenreglering.se

Caroline Lundberg

YEF-Ordförande

08-695 60 00
caroline.lundberg@sweco.se

Rådgivande nämnd blir SwedCOLDs kompetensnätverk from 2019-04-08

Till SwedCOLD är knutet ett Kompetensnätverk (tidigare Rådgivande nämnd). Exekutivkommittén utser ledamöter i SwedCOLDs Kompetensnätverk efter ansökan. Det förutsätts att medlemmarna i SwedCOLDs Kompetensnätverk har professionell erfarenhet av dammar (4 år i branschen). Exekutivkommitténs ledamöter ingår i SwedCOLDs Kompetensnätverk. En komplett förteckning med e-post adresser administreras av SwedCOLDs sekretariat. Medlemmar i SwedCOLDs Kompetensnätverk ansvarar själva för att uppdatering av kontaktuppgifter kommer till sekretariatet. Medlem som inte varit kontaktbar via mail på ett år lyfts ur medlemslistan men kan återkomma om så önskas.
Ansökan om medlemskap ställs till sekretariatet tillsammans med ett kortare CV för vidare behandling.

91ST ICOLD ANNUAL MEETING 2023

h

91 st ICOLD Annual meeting - årsmöte i Sverige, Göteborg, 26-30 juni 2023

ICOLDs delegater har röstat JA till att årsmötet 2023 ska hållas i Göteborg.
Nu börjar vårt arbete på allvar för att få till ett arrangemang i toppklass för de ca 1200 delegater som väntas komma.
För mer info se: 91 st ICOLD Annual meeting

Verksamhet

Två gånger per år anordnar SwedCOLD temadagar med viktiga teman

SwedCOLD Arrangemang

h

SwedCOLDs Temadag höst 2019-10-22

Program
Dagens tema: Moderna övervaknings-& undersökningsmetoder samt RIDAS 2019.
Anmälan
h

SwedCOLDs Temadag vår 2020

Dagens tema är inte klart.
2020-04-21
Anmälan

SwedCOLD YEF Arrangemang

h

YEF-träff hos ÅF 2019-10-21

Tid: Måndagen den 21:e oktober från kl. 17:30
Plats: ÅF:s kontor (Frösundaleden 2A, Solna)

Preliminärt program:
17:30-17:45 Mingel
17:45-18:15 Välkomnande (ÅF), YEF-Info (Caroline)
18:15-18:45 Presentation 1: SvK – Risker och riskhantering inom kraftförsörjning
18:45-19:15 Presentation 2: ÅF – Risker och riskhantering inom dammsäkerhet
19.15 – Quiz, middag och efterföljande mingel

Det är gratis att delta, ÅF sponsrar denna träff. Anmälan ska skickas till caroline.lundberg@sweco.se senast måndagen den 14:e oktober. Vänligen ange eventuella allergier/specialkost.

Svenska-utländska evenemang

11th ICOLD EURCOLD Symposium

11th ICOLD European Club Symposium 2 – 4 October 2019, Crete, Greece
h

Nordic ICOLD seminar 6 nov 2019 i Oslo

Inbjudan till den första nordiska ICOLD-temadagen 6 november 2019 i Oslo (samling med gemensam middag på kvällen 5 november).

Temat är dammsäkerhetsarbete i de fyra länderna sett från ägares respektive myndigheters perspektiv,
och frågor relaterade till nordiskt vinterklimat och klimatförändring.
Deltagande är kostnadsfritt.
Anmälan senast 15 oktober enligt länkar nedan.

Inbjudan och Anmälan

h

88th Annual Meeting 4-10 april 2020, New Delhi, India

Inbjudan till
88th Annual Meeting, INTERNATIONAL COMMISSION ON LARGE DAMS &
Symposium on SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF DAMS AND RIVER BASINS
APRIL 4-10, 2020 – NEW DELHI, INDIA
länk till sida
h

4th International Seminar on Dam Protections against Overtopping 11-13 nov 2020, Madrid, Spain

Inbjudan till
4th International Seminar on Dam Protections against Overtopping
11-13 nov 2020, Madrid, Spain
länk till sida
h

ICOLD 27th Congress - 89th Annual Meeting, 5-11 june 2021 - Marseille, France

h

90th Annual Meeting, 2022, Shiraz, Iran

Temadagar – presentationer

SwedCOLD temadagar

2019-1 RIDAS och internationell samverkan i praktiken
Program
Presentationer: 00   01   02   03   04  05   06  07   08  09a  09b  10  11  
2018-2 Dammsäkerhet och miljöanpassningar
Program
Presentationer: 00   02   03   04   06  07   08  09  10  11   12  13   14
2018-1 Avbördningsanordningar (aktuella projekt, luckor & bottenutskov)
Program
Presentationer: 01   02   03   04   05   06  08  09  10  11   12  13   14  15  16
2017-2 Dammar och grundläggning
Program
Presentationer: 01   02   03   04   05   06   07  08  10  11   12   13
2017-1 Riskhantering och avbördningssäkerhet
Program
Presentationer: 01A   01B   01C   02   03A   03B   04   05   06   07   08   09   10   11   12
2016-2 Fyllningsdammar, åtgärder, utförande frågor. Energiforsks dammsäkerhetsprogram
Program
Presentationer: 01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13
2016-1 Förvaltning av åldrande betongdammar och kraftstationer
2015-2 Förnyelse av anläggningar, dammar och kraftstationer
2015-1 Utveckling inom dammsäkerhet

Nyhetsbrev

Vi hoppas att nyhetsbrevet bidrar till ökad information och aktivitet inom området och att vi alla hjälps åt att skriva bidrag om pågående händelser. SwedCOLDs nyhetsbrev blir vad vi alla hjälps åt att göra det till.
Vi uppmanar alla branschens aktörer att skicka in bidrag framöver!
Fatta pennan och skriv om någon nyhet som du vill förmedla, gärna med passande bild!
Som hjälp finner du mallen nedan.

Om ICOLD

The International Commission on Large Dams – ICOLD – utgör ett forum för att främja utbyte av kunskap och erfarenhet inom planering, projektering, byggande, skötsel och underhåll av höga dammar.
ICOLD grundades 1928 och har ca 100 medlemsländer och ca 6000 individuella medlemmar. De aktiviteter som i huvudsak bedrivs är:

 • Tekniska kommittéer som ger ut mellan 2 till 10 bulletiner per år.
 • Vart tredje år hålls en kongress där fyra ämnen behandlas (mellan 200 och 300 uppsatser).
 • Symposier
 • Föreläsningar

Mer att läsa finns på ICOLDs hemsida.

ICOLDkommittéer

Representanter i ICOLDs och Europaklubbens kommittéer väljs utifrån kompetens och relevant erfarenhet.
För att deras kunskap ska komma branschen till del förutsätts delegaterna vara aktiva i sin kommitté och förmedla kommittéarbetet på olika sätt.
Läs mer om detta i Medverkan i ICOLDs och Europaklubbens kommittéer
Rapportmall för årlig redovisning av kommittéverksamheten till SwedCOLD. Mer information om kommittéernas arbete finns på ICOLDs hemsida.
Kommitteér
Kommittéer Svensk representant T.o.R.
A) Computational Aspects of Analysis & Design of Dams M. Hassanzadeh
Rapport 2018
2017-2020
B) Seismic Aspects of Dam Design 2017-2020
C) Hydraulics for Dams J. Yang
Rapport 2018
2016-2019
D) Concrete Dams E Nordström
Rapport 2018
2012-2018
E) Embankment Dams I. Ekström
Rapport 2018
2017-2020
F) Engineering Activities with the Planning Process for Water Resources Projects 2014-2017
G) Environment M. Löfqvist
Rapport 2018
2017-2020
H) Dam Safety M. Bartsch
Rapport 2018
2015-2018
I) Public Safety Around Dams C Hamberg
Rapport 2018
2016-2019
J) Sedimentation of Reservoirs 2013-2016
K) Integrated Operation of Hydropower stations and Reservoirs 2015-2019
L) Tailings Dams and Waste Lagoons A. Bjelkevik
Rapport 2018
2014-2017
LE) Levees
M) Operation, Maintenance and Rehabilitation of Dams F. Midböe
Rapport 2018
2017-2020
N) Public Awareness and Education G. Sjödin
(Observatör i Ottawa, A Isander)
Rapport 2018
2015-2021
O) World Register of Dams and Documentation 2017-2020
P) ICOLD Committee on Cementet Material Dams 2017-2020
Q) Dam Surveillance S. Johansson
Rapport 2018
2017-2021
RE) Resettlement Due to Reservoirs
S) On Flood Evaluation and Dam Safety A Söderström
Rapport 2018
2015-2018
T) Ad Hoc Committee on Prospective and new Challenges for Dams and Reservoir in the 21st Century 2017-2020
U) Dams and River Basin Management 2015-2018
V) Committee for Hydromechanical Equipment A. Halvarsson
Rapport 2018
2016-2019
W) Selection of Dam Type (Ad Hoc) 2015-2018
X) Financial and Advisory (Ad Hoc) 2014-2015
Y) Climate change K.Hallberg
Rapport 2018
2014-2017
Z) Capacity Building and Dams (Ad Hoc) 2017-2021
ZX1) Regional Club
ZX2) Young Engineers Forum (YEF) C Lundberg
Rapport 2018
ZX3) ICOLD Board

 

Europaklubben

År 1993 beslöt några Europeiska länder, bl.a. Sverige, att bilda en Europaklubb, ”The Club for European National Committees of ICOLD”, för att bl.a skapa ett forum för utbyte av erfarenhet inom ämnesområden som är speciellt aktuella för Europa samt mötesplats för yngre ingenjörer. Rapporter och ytterligare information finns att hämta på Europaklubbens hemsida. På samma sätt som i moderorganisationen ICOLD, har arbetsgrupper bildats:

 

Kommittéer – Pågående

Medverkan i EU-projekt HYDROPOWER EUROPE – workshop i Luleå 28-29 augusti 2019

ICOLDs Europaklubb har tagit initiativ till och driver 2018-2021 det EU-finansierade projektet HYDROPOWER EUROPE:
HYDROPOWER EUROPE is a multi-partner initiative supported by the European Union’s Horizon 2020 Programme with the main objectives:
-To provide a forum for the entire European hydropower community: industry, research, policy makers, end users and academia, active throughout its value-chain;
-To define a Strategic Research and Innovation Agenda and a Strategic Industrial Roadmap for hydropower sector.

Länk till projektets webbsida och möjlighet att registrera dig/din organisation till att få information och ge inspel till forumet finns här Consultation Platform

Kort information om kommande aktiviteter och hur du/din organisation kan medverka hittar du i följande fil: HPE Project Description

Havern, Ljungan
Havern, Ljungan
Seitevare, Luleälven
Seitevare, Luleälven
Borga, Fjällsjöälven
Borga, Fjällsjöälven
Krokströmmen, Ljusnan
Krokströmmen, Ljusnan

Young Engineers Forum – YEF

YEF är ICOLDs mötesplats för yngre i branschen.
I Sverige finns även, inom SwedCOLD, ett nationellt nätverk för yngre som arbetar med dammar och angränsande områden.

ICOLD – YEF

YEF bildades år 2011 i Luzern med syfte att skapa en mötesplats för unga inom ICOLD.
Ett vidare syfte med YEF är också att säkerställa att nya personer intresserar sig för att vilja engagera sig i ICOLD och det arbete som organisationen bedriver.
Inom ICOLD betraktas man som ung (tillhörande YEFs målgrupp) tills man fyller 40 år.
YEF träffas årligen vid ICOLDs årsmöten. Därtill finns kontaktgruppen ICOLD-YEF på LinkedIn.

Priska Hiller

Ordförande

priska.hiller@ntnu.no

Caroline Lundberg

SwedCOLDs representant, ansvarig för SwedCOLD-YEF

caroline.lundberg@sweco.se

SwedCOLD – YEF

YEF i Sverige är främst tänkt att fungera som ett nätverk mellan yngre i branschen.
Alla som jobbar i branschen och är yngre än 40 år är välkomna. Studenter på högskola som läser utbildning med relevant inriktning är också välkomna.
Om man vill gå med anmäler man sitt intresse till Caroline Lundberg.

YEF har för närvarande två årliga aktiviteter som båda infaller dagen innan SwedCOLDs temadagar. Eftermiddag/kväll dagen innan SwedCOLDs vårmöte hålls ett mer formellt möte hos något av SwedCOLDs medlemsföretag.

Agenda för detta möte är ungefär:

 • Rapport från senaste ICOLD-YEF-möte
 • Diskussioner rörande verksamheten inom SwedCOLD-YEF
 • Yngre medarbetare hos värdföretaget presenterar aktuella projekt
 • Middag och samvaro

För att möjliggöra enkelt utbyte mellan medlemmarna har YEF en medlemslista med kontaktuppgifter som revideras och distribueras inom nätverket några gånger per år.

Omkostnadsbidrag

SwedCOLD har för år 2019 tilldelat Jenny Bramsäter, Sweco, omkostnadsbidrag för deltagande vid ICOLDs årsmöte i Ottawa den 9-14 juni (http://www.icold-cigb2019.ca/). Vi hoppas Jenny får givande dagar i Ottawa och ser fram mot reseberättelsen.
Syftet med omkostnadsbidraget är att möjliggöra för yngre i branschen att få ta del av ICOLDs verksamhet. Juryn som beslutar om omkostnadsbidraget utgörs av SwedCOLDs ordförande Maria Bartsch samt vice ordförande Per Elvnejd.

Priska Hiller

Ordförande

priska.hiller@ntnu.no

Caroline Lundberg

SwedCOLDs representant, ansvarig för SwedCOLD-YEF

caroline.lundberg@sweco.se

YEF – presentationer

Unga representanter från Sverige på ICOLD i Wien uppställda i Wiens konserthus. Från vänster: Helena Björkman, Finn Midböe, Per Elvnejd, Caroline Lundberg, Johan Spross, Maja Nordstrand, Jonas Enzell och Kristoffer Hallberg.

Kontakt

Sekreterare

Postadress:
SwedCOLD
c/o SWECO
Att. Anders Söderström
Box 34044
100 26 Stockholm

+46 8 695 60 00
swedcold@sweco.se

Besöksadress:
Gjörwellsgatan 22
112 60 Stockholm

Sekretariat

Postadress:
SwedCOLD
c/o Ångermanälvens Vattenregleringsföretag
Att. Birgitta Rådman
Box 392
831 25 ÖSTERSUND

 +46 63 15 08 00
swedcold@vattenreglering.se

Besöksadress:
Kyrkgatan 21
831 31 Östersund

Fakturaadress (e-post):

vrf.ekonomi@vattenreglering.se
ref. Rådman

Kontakta oss med din fråga

SwedCOLD

SwedCOLD represents Sweden as a member country in ICOLD (International Commission On Large Dams) and has been a member since 1931. The National Committee is organized with an Executive Committee with an Expert Network closely linked. The Executive Committee has 27 members (Co-opted included) and 19 financing companies.
The Executive Committee appoints members to the Expert Network after request. It is presupposed that members of the Expert Network has experience about dams. Members of the Executive Committee are members of the Expert Network.

SwedCOLDs main objectives are:

 • Contribute to research and development within the dam construction fields.
 • Contribute to the work of ICOLD through participation in technical committees, annual meetings and congresses.
 • Inform about ICOLDs work in Sweden and about other important matters concerning dams.
 • Encourage Swedish representation of papers at ICOLD congresses.

Twice a year SwedCOLD devote to an important theme or topic within their field of interest.

In 1993 some European countries among others Sweden, decided to start an European club, ”The Club for European National Committees of ICOLD”. It was created to provide a forum for exchange of experiences in areas of special interest to Europe; and also to serve as a place where young engineers can meet.

 

EXECUTIVE COMMITTEE – Steering Group

Maria Bartsch

Chairman

+46 10 475 80 25
maria.bartsch@svk.se

Per Elvnejd

Vice chairman

+46 910 77 25 95
per.elvnejd@skelleftealven.se

Anders Söderström

Secretary

+46 8 695 60 00
swedcold@sweco.se

Birgitta Rådman

Secretariat

+46 63 15 08 00
swedcold@vattenreglering.se

Caroline Lundberg

YEF-Chairman

+46 8 695 60 00
caroline.lundberg@sweco.se

Invoiceaddress (mail):

vrf.ekonomi@vattenreglering.se
att. Rådman

Lossen, Ljusnan
Lossen, Ljusnan
Stornorrfors, Umeälven
Stornorrfors, Umeälven
Landafors, Ljusnan
Landafors, Ljusnan
Foskvattnet, Indalsälven
Foskvattnet, Indalsälven